top of page

Anmeldelser og blanketter

Optagelse i folkekirken

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder, uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.


Langt de fleste af Folkekirkens medlemmer er blevet medlemmer ved at blive døbt ind i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

Untitled design (20).png
nick-karvounis-8WODX7nO2JE-unsplash.jpg

Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Hammel Kirkekontor, eller til Sognepræst Mette Mommsen gennem ”Send sikkert”

Sognebånd

I forbindelse med løsning af sognebånd skal man være opmærksom på følgende:

  • Ved sognebåndsløsning erhverves ret til kirkelig betjening, dvs. ret til at få udført alle kirkelige handlinger samt modtage sjælesorg ved den præst, der er løst sognebånd til. Der kan tillige erhverves ret til at stille op og stemme ved menighedsrådsvalg.

  • Sognebåndsløsningen ophører, når pågældende præst, du har løst sognebånd til, ikke længere er ansat.

  • En sognebåndsløser skal give sognebåndsløserpræsten underretning om flytning af bopæl.

  • For ugifte personer under 18 år træffes bestemmelser af forældremyndighedens indehaver. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke.

  • Sognebåndsløsning kan ophæves ved skriftlig henvendelse til sognebåndsløserpræsten.

bottom of page